ติดตามข่าวสารการสมัครงาน และตำแหน่งงานใหม่ๆ ได้ ผ่านแฟนเพจ Facebook fanpage : Job CP ALL
หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและกิจกรรมพนักงาน

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

ลักษณะงาน

1.กำหนดงาน / วางแผนการดำเนินโครงการและกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ วัดประเมิน ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เพื่อสร้างความผูกพันของพนักงาน 2.บริหารงาน การสื่อสารค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร สร้างบรรยากาศ สร้างแรงจูงใจ 3.จัดกิจกรรมพนักงาน ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น Learning and Development, Happy Workplace, Employee Engagement 4.งานประสานงาน วางแผนจัดอบรม ตามแผนการพัฒนารายบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ประเภทงาน

บุคคล/ฝึกอบรม

สถานที่ทำงาน

สาทร

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ / จิตวิทยาอุตสาหกรรม / บริหารงานบุคคล หรือสาขาทั่วไปที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1.ประสบการณ์ด้านงานฝึกอบรม และกิจกรรมพนักงาน 1 – 3 ปี 2.ทำงานเป็นทีม กล้าแสดง และมุ่งมั่นต่อเป้าหมายงานและตารางเวลาที่ท้าทาย

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

24 - 30 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและกิจกรรมพนักงาน