หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : Web Master

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะงาน

1.งานออกแบบ พัฒนา ดูแล และบริหารจัดการ เว็บไซต์ รวมทังจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ กำหนดรูปแบบ หรือConcept บนเว็บไซต์ 2.ปรับปรุงทิศทางของเว็บไซต์ในอนาคต ออกแบบกราฟิก เลย์เอาท์หน้าเว็บเพจ สำหรับงาน Web Design 3.พัฒนาความสามารถของเว็บไซต์ ทางด้าน Web Programing รวมทังตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของเว็บไซต์ จัดทำเนือหา/ ข่าว/ กิจกรรม (Web Content) สำหรับนำเสนอบนเว็บไซต์ 4.ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักของคนไป (Web Promotion) จัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

ประเภทงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติ

มีประสบการณ์ทำงานด้านเว็บไซต์ 1-5 ปี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

22-30 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งWeb Master