ติดตามข่าวสารการสมัครงาน และตำแหน่งงานใหม่ๆ ได้ ผ่านแฟนเพจ Facebook fanpage : Job CP ALL
หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สถิติวิเคราะห์

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด

ลักษณะงาน

นำข้อมูลดิบจากฐานข้อมูลนำมาทำเป็น Information และสารสนเทศ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา หรือ ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้งาน ทั้งเป็นรายงาน รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส และรายปี รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือผู้บริหารอื่นในสำนัก รับผิดชอบ การ Input ข้อมูลจากช่องต่างๆ

ประเภทงาน

อื่นๆ

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาสถิติ, เศรษฐศาสตร์

คุณสมบัติ

ทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและหาสาเหตุของปัญหา การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้นให้เป็นระบบ การนำเสนอเบื้องต้น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

22-35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติวิเคราะห์