หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)

ลักษณะงาน

-ควบคุมและติดตามการดำเนินงานในส่วน CG -ดำเนินงาน Productivity ( TPM , Ant Mission ) -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

บริหารและการจัดการ

สถานที่ทำงาน

ลาดหลุมแก้ว

การศึกษา

วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ,การจัดการอุตสาหกรรมหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

มีใจรักในการติดต่อประสานงาน

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

18 ปีขึ้นไป

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ