ติดตามข่าวสารการสมัครงาน และตำแหน่งงานใหม่ๆ ได้ ผ่านแฟนเพจ Facebook fanpage : Job CP ALL
หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ขาย

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานตามแผนการขายและการตลาดที่กำหนด ดูแลลูกค้า อุปกรณ์ทรัพย์สินของทางบริษัทฯ ร่วมคิดพัฒนา สร้างสรรค์สินค้าใหม่ พัฒนางานที่ได้รับผิดชอบให้ดีขึ้น จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมถึงเปิดลูกค้าใหม่ๆ เพื่อให้ได้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้า คู่แข่ง ตลาด และจัดทำข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภทงาน

การตลาด

สถานที่ทำงาน

จังหวัดปทุมธานี

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาการตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- มีรถยนต์เป็นของตัวเอง สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ - มีใบอนุญาติขับขี่, รถยนต์มีประกันภัยและ พรบ.

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

-

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขาย