หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดฝึกอบรม - ประจำศูนย์ฯ ลำปาง

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

ลักษณะงาน

รับผิดชอบในการจัดฝึกอบรมประจำเดือน ประสานงานในการดำเนินการจัดฝึกอบรมให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการรวบรวม/สรุปการประเมินผลการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรที่รับผิดชอบ ตลอดจนนำระบบมาตรฐานการจัดฝึกอบรมไปสู่ภาคปฏิบัติ (สามารถพัฒนาเป็นวิทยากรในอนาคตได้)

ประเภทงาน

บุคคล/ฝึกอบรม

สถานที่ทำงาน

จังหวัดลำปาง

การศึกษา

ปริญญาตรี ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือรัฐศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กร/ฝึกอบรม เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.51 ขึ้นไป

คุณสมบัติ

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

23 - 27 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดฝึกอบรม - ประจำศูนย์ฯ ลำปาง