ติดตามข่าวสารการสมัครงาน และตำแหน่งงานใหม่ๆ ได้ ผ่านแฟนเพจ Facebook fanpage : Job CP ALL
หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : วิทยากร - ประจำศูนย์ฯ เพชรบุรี

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

ลักษณะงาน

รับผิดชอบในการจัดฝึกอบรมประจำเดือน ประสานงานในการดำเนินการจัดฝึกอบรมให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยตามที่ได้รับมอบหมย รวมทั้งการรวบรวม/สรุปผลการประเมินผลการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรที่รับผิดชอบ ตลอดจนนำระบบมาตรฐานการจัดฝึกอบรมไปสู่ภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งเป็นวิทยากรได้

ประเภทงาน

บุคคล/ฝึกอบรม

สถานที่ทำงาน

จังหวัดเพชรบุรี

การศึกษา

ปริญญาตรี ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือรัฐศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กร / ฝึกอบรม เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.51 ขึ้นไป

คุณสมบัติ

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

23 - 30 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งวิทยากร - ประจำศูนย์ฯ เพชรบุรี