หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่พัฒนาและสนับสนุนระบบ

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1. ดูแล และสนับสนุนงานโปรแกรม ระบบบริหารสถานศึกษา/ระบบสนับ 2. ดูแลฐานข้อมูลระบบบริหารสถานศึกษา และระบบขององค์กร 3. พัฒนา และสนับสนุนระบบงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศองค์กร 5. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิทยการคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1. ประสบการณ์ 0 - 1 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) 2. สามารถออกแบบและพัฒนาระบบ Web Service, Application Service, Mobile Application เชื่อมกับฐานข้อมูลระบบได้ 3. มีประสบการณ์เกี่ยวกับโครงสร้างระบบ WorkFlow หรือ Business Management 4. มีความสามารถในการวิเคราะห์และทดสอบ แก้ไขปัญหาระบบงานได้ 5. มีทัศนคติเชิงบวก, มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานเป็นทีมได้ 6.มีความกระตือรือร้น ในการพัฒนาตนเองและองค์กร 7. มีความอดทน และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

22-30 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาและสนับสนุนระบบ