หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1.งานนิเทศสัมพันธ์ นักเรียนเเละวิทยาลัยเครือข่ายฯ 2. รับแจ้งปัญหารและแก้ไขปัญหาการฝึกอาชีพวิทยาลัยฯ เครือข่าย,โรงเรียนเครือข่าย 3. จัดกิจกรรมตามโครงการสำนักและเข้าร่วมกจิกรรมของสถานประกอบการ 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

บริหารและการจัดการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา

ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านการศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี 2. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี 3. มีความกระตือรือร้น และมนุษยสัมพันธ์ดี 4. สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครือข่ายความร่วมมือ