หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ - คลองสาน (ด่วน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1. วางแผนและควบคุมการสรรหานักเรียน 2. ดูแลการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 3. บริหารงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์องค์กร และมาตรฐานการศึกษา 4. จัดทำแผน กำกับ ดูแล โครงการพัฒนาผู้เรียนให้ได้ตามลักษณะของภาคธุรกิจและภาคการศึกษา

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

คลองสาน

การศึกษา

ปริญญาตรี/โท บริหารการศึกษา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1. มีประสบการณ์ในการบริหารงานในสถานศึกษาอย่างน้อย 2 ปี 2. มีความซื่อสัตย์ มุ่งเน้นความถูกต้อง และละเอียดรอบคอบ 3. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ 4. สามารถเริ่มงานได้ทันที 5. ปฏิบัติงานประจำที่ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ - คลองสาน

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

30-35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ - คลองสาน (ด่วน)