ติดตามข่าวสารการสมัครงาน และตำแหน่งงานใหม่ๆ ได้ ผ่านแฟนเพจ Facebook fanpage : Job CP ALL
หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1.บริหารงานกิจการนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและนโยบาย 2. จัดทำแผนงานและร่วมดำเนินการพัฒนาผู้เรียน 3. วางแผนจัดทำ/พัฒนา /สรุปรายงานทะเบียน 4. ออกแบบและกำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5.บริหารจัดการงานด้านสวัสดิการ 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา

ปริญญาโทขึ้นไป

คุณสมบัติ

มีประสบการณ์บริหารงานกิจการนักเรียน/วิชาการ หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา มีใบประกอบวิชาชีพครู มีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารอย่างน้อย 5 ปี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

ไม่เกิน 45 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียน