หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่แนะแนวให้คำปรึกษา ประจำศูนย์การเรียนฯสุราษฎธานี

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1. แนะแนว และประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียน 2. รับสมัครนักเรียนในแต่ละปีการศึกษาให้ได้ตามจำนวน ตามเป้าที่กำหนด 3. จัดทำโครงการกิจกรรมตามนโยบาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ประเภทงาน

การตลาด

สถานที่ทำงาน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การศึกษา

ปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด /นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1. มีทักษะการพูดและการสื่อสารเป็นอย่างดี 2. มีความไหวพริบดี 3. สามารถทำงานเป็นทีมได้ 4. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี

เพศ

ชาย

อายุ

23 ปีขึ้น

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แนะแนวให้คำปรึกษา ประจำศูนย์การเรียนฯสุราษฎธานี