หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ครูประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ - เพชรบุรี (ด่วน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

ปฏิบัติหน้าที่ควบคุม ดูแล ให้คำปรึกษา กับนักเรียนระดับ ปวช. ที่ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และงานด้านเอกสารต่างและหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดเพชรบุรี

การศึกษา

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้าน ศึกษาศาสตร์ หรือ ครุศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง - จบการศึกษาทางด้าน ศึกษาศาสตร์ หรือ ครุศาสตร์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ - มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันการศึกษา - มีที่พักใกล้ศูนย์การเรียน - สามารถให้คำปรึกษา แนะนำอบรมสั่งสอน นักเรียนระดับ ปวช.ที่ศูนย์การเรียนได้ -มีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ - เพชรบุรี (ด่วน)