ติดตามข่าวสารการสมัครงาน และตำแหน่งงานใหม่ๆ ได้ ผ่านแฟนเพจ Facebook fanpage : Job CP ALL
หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : Key Account 7-Eleven (Senior/Officer)

บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด

ลักษณะงาน

-ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนการตลาดและนำเสนอแก่ 7-Eleven -จัดทำการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาดร่วมกับหน่วยงานการตลาด บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) -จัดทำข้อมูลส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของบัตรสมาร์ทเพิร์ส และประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบ -จัดทำข้อมูลฝึกอบรมความรู้เรื่อง Smart Purse ให้ทีมวิทยากรฝึกอบรม -จัดทำข้อมูลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน รายสัปดาห์ รายเดือน -ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง -ดำเนินการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการบริการ แก้ไขปัญหาและติดตามผล

ประเภทงาน

การตลาด

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

-วุฒิปริญญาตรี - โท สาขาการตลาด/บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

-มีความสามารถการคิดวิเคราะห์และทักษะในการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว -ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี -มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25-30

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งKey Account 7-Eleven (Senior/Officer)