หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : Strategic Planning Officer

บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด

ลักษณะงาน

1. สนับสนุน และประสานงานจัดทำ KPIs ระดับองค์กร สายงาน สำนัก และฝ่าย เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีเป้าหมายในการทำงานตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทร่วมกัน 2. วิเคราะห์ วางแผน ติดตาม รวบรวม และสรุปผลการทำงานตามเป้าหมาย KPIs ระดับองค์กร สายงาน สำนัก และฝ่าย นำเสนอต่อคณะผู้บริหาร และหน่วยงานทรัพยากรบุคคล เพื่อติดตามงานตามแผนกลยุทธ์ และสรุปผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน 3. สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน Strategic Planning 4. จัดเตรียมเอกสารประชุม บันทึกรายงานการประชุม และติดตามงานจากการประชุม เพื่อให้การประชุมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ประเภทงาน

บริหารและการจัดการ

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขา บริหารธุรกิจ/การเงิน/การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- ประสบการณ์ 1-5 ปี เกี่ยวกับ Business Planning, Marketing Strategy, Business Consulting หรือProject Management - สามารถใช้งาน MS Office ได้คล่อง - มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหา - ความกล้าตัดสินใจ/มนุษยสัมพันธ์ดี - มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25-35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งStrategic Planning Officer