หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ครูสาขาวิชาพลศึกษา โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

-งานสอน -งานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม -งานวิจัย -งานบริการทางวิชาการ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

แจ้งวัฒนะ

การศึกษา

-จบปริญญาตรีในสาขาที่ตรงกับตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร โดยมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 จบการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องโดยมีผลการเรียนระดับปริญญาโทตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

คุณสมบัติ

-ถ้าสามารถสอนได้ทั้งในระดับมัธยมศึกษาและในระดับปริญญาตรีได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ/มีประสบการณ์การสอนในโรงเรียนไม่น้อยกว่า 3 ปี -มีใบประกอบวิชาชีพครู -ถ้ามีประสบการณ์สอนวิชาลูกเสือ/เนตรนารีมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ -มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี มีใจรักในงานสอน -มีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำกิจกรรมสันทนาการโรงเรียน

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

ไม่เกิน 35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งครูสาขาวิชาพลศึกษา โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์