หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะการจัดการธุรกิจอาหาร

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

-ประสานงานกับสถานประกอบการ และสร้างเครือข่าย -ให้คำปรึกษาและพัฒนานักศึกษา ในระหว่างการเรียนและการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา -ออกนิเทศ ออกเยี่ยมนักศึกษาในระหว่างการฝีกภาคปฏิบัติกับสถานประกอบการ -ดูแลงานเอกสาร ฐานข้อมูล และการเบิกจ่ายงบประมาณต่าง ๆ --ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางคณะ -งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

แจ้งวัฒนะ

การศึกษา

-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

คุณสมบัติ

-ถ้ามีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษา หรือแก้ปัญหาให้ลูกค้ามาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ -มนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทนสูง -สามารถเดินทางในระหว่างปฏิบัติงานได้ -สามารถใช้ MS Office ในการทำงานได้ในระดับดี **สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

24-35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะการจัดการธุรกิจอาหาร