ติดตามข่าวสารการสมัครงาน และตำแหน่งงานใหม่ๆ ได้ ผ่านแฟนเพจ Facebook fanpage : Job CP ALL
หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ สาขาการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

-รับผิดชอบการเรียนการสอนในสาขาการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม -รับผิดชอบด้านงานวิจัย, งานบริการวิชาการ, งานประกันคุณภาพ -มีส่วนร่วมในการวางแผนและงานด้านบริหารของสาขาวิชาและคณะ -ดูแลและให้คำปรึกษานักศึกษา (เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา) -นิเทศน์นักศึกษาฝึกปฏิบัติ -งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา

-ปริญญาเอก สาขา สัตวบาล หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- มีความเชี่ยวชาญด้านและ/หรือประสบการณ์ด้านการจัดการฟาร์ม - หากมีประสบการณ์ทำงานหรือการสอนอย่างน้อย 2 ปี (ด้านงานวิจัย และ/หรืองานภาคธุรกิจ) และ/หรือ มีตำแหน่งวิชาการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

30 - 45 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขาการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม คณะอุตสาหกรรมเกษตร