หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐาน(หลักสูตร)และบริการการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- วางแผนกระบวนการจัดทำหลักสูตร - ตรวจสอบ สนับสนุนการจัดทำหลักสูตร - ประสานงานกับหน่วยงานภายใน ภายนอก ในการขออนุมัติหลักสูตร - จัดทำคู่มือด้านการศึกษาของสถาบันฯ - จัดทำฐานข้อมูลด้านบริการวิชาการ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

แจ้งวัฒนะ

การศึกษา

- ปริญญาตรี-โท สาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- มีความรู้เรื่องหลักเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ , มีประสบการณ์ในการจัดทำ มคอ.2 - สามารถใช้ MS Office ในการทำงานได้ในระดับดี-ดีมาก - ถ้าสามารถใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ **สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

28-45 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐาน(หลักสูตร)และบริการการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการ