หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : Programmer (Mobile Application & Web Application)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

-ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ในรูปแบบ Mobile Application & Web Application ตามที่ได้รับมอบหมาย -แก้ไขและปรับปรุงระบบสารสนเทศต่าง ๆ -จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการพัฒนา เช่น คู่มือการใช้งาน พร้อมทั้งจัดอบรมการใข้งาน -ตรวจสอบหาข้อผิดพลาดและแก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศ -งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน

แจ้งวัฒนะ

การศึกษา

-ปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , วิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

-มีประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนาระบบงานสารสนเทศมาไม่น้อยกว่า 2 ปี -มีความรู้เกี่ยวกับ HTML5,CSS3,PHP(Codeigniter),IONIC,AngularJS,jQuery,Cordova(CLI),NodeJS เป็นอย่างดี -มีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล MySQL,Oracle,SQL Server, SQLite และใช้คำสั่ง SQL ได้เป็นอย่างดี -มีระบบคิดในการออกแบบระบบได้ดี เรียนรู้เร็ว มนุษยสัมพันธ์ดี **สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

23-40 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งProgrammer (Mobile Application & Web Application)