หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ หน่วยการเรียนทางไกล จ.เชียงใหม่

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

-รับผิดชอบกำกับการสอน พร้อมให้คำปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษา และเป็นที่ปรึกษาโครงการนวัตกรรม -จัดหาผู้กำกับการสอน หรืออาจารย์ผู้สอน ณ หน่วยการเรียนทางไกลในรายวิชาที่มีการเปิดสอน -ดูแล ติดตามนักศึกษา ตลอดจนรายงานผลทางด้านวิชาการ พร้อมทั้งการลงทะเบียนและการจ่ายค่าเล่าเรียนของนักศึกษา -ดูแล ประสานงาน จัดหาวิทยากร และดำเนินการจัดโครงการอบรมฝึกเตรียมก่อนเข้าทำงาน -จัดทำคำร้อง บันทึก และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการของนักศึกษา -วางแผน/ดำเนินงานด้านงานวิจัย เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนการสอน -งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดเชียงใหม่

การศึกษา

-ปริญญาโท-เอก สาขา การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

-มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ในระดับดี -ถ้ามีประสบการณ์สอนมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ -มีทักษะในการตัดสินใจและแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดี สามารถถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อื่นได้ดี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

27 - 45 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งอาจารย์ประจำ หน่วยการเรียนทางไกล จ.เชียงใหม่