หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เลขานุการ สำนักส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก - ภายใน -จัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ สำหรับการประชุม -จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผลงาน/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม -จัดทำรายงานการประชุม และ ดูแลงานเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

เลขานุการ

สถานที่ทำงาน

แจ้งวัฒนะ

การศึกษา

-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

คุณสมบัติ

-ถ้าสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ -มีประสบการณ์ในงานเลขานุการ/ประสานงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี -สามารถใช้ MS Office ได้ในระดับดี-ดีมาก -บุคลิก มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง **สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

23-35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเลขานุการ สำนักส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม