หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1.บริหารงานกิจการนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบาย 2. จัดทำแผนงานและร่วมดำเนินการพัฒนาผู้เรียน 3. วางแผนจัดทำ / พัฒนา / สรุปรายงานทะเบียน 4. ออกแบบและกำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5. บริหารจัดการงานด้านสวัสดิการ 6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 7. ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา

ระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาบริหารการศึกษา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1. มีประสบการณ์บริหารงานกิจการนักเรียน/วิชาการ หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา 2. มีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารอย่างน้อย 5 ปี 3. มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา * ปฏิบัติงานที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ซ.งามวงศ์วาน 23 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ** หากสนใจสามารถส่ง Resume สมัครผ่านทางเว็บไซต์หรือทาง Email : sevenjobs@cpall.co.th (กรุณาระบุตำแหน่งงานที่สนใจและรายละเอียดให้ชัดเจน)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

40 - 45 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์