หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : Creative Writer

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- สร้าง Content ที่มีคุณภาพ สามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้ตรงตามวัตถุประสงค์ - ร่วมกับทีม Digital Marketing วางกลยุทธ์การสื่อสารและเผยแพร่สื่อบน Platform ต่างๆ ได้ - ดำเนินการจัดทำ เผยแพร่ ติดตาม และสรุปผลงานเพื่อพัฒนาการสื่อสารต่อไปในอนาคต - ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในสถาบันเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการสร้างและจัดทำ Content - สนับสนุน/ทำงานร่วมกับทีม Creative Writer และกองบรรณาธิการ PIM Focus - ผลิตสื่อและเนื้อหาเพื่อเผยแพร่ในช่องทางดิจิทัลต่างๆ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

การตลาด

สถานที่ทำงาน

แจ้งวัฒนะ

การศึกษา

- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์ด้านการเขียนหรือสร้าง Content ในสื่อประเภทต่างๆ - หากมีประสบการณ์เขียนเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์ Social Media หรือ Digital Media จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีความรู้ความเข้าใจด้าน Online Marketing - มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น และทันเหตุการณ์เสมอ - สามารถทำงานในเวลาจำกัดได้ - มนุษยสัมพันธ์ดี **สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

28-35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งCreative Writer