KMUTT JOB FAIR 2020

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทฯในกลุ่มธุรกิจ ร่วมออกบูธงาน KMUTT JOB FAIR 2020 ระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ผ่านมา ขอขอบคุณน้องๆ นักศึกษาที่เข้าร่วมงานที่ ให้ความสนใจ แวะเยี่ยมชมบูธของบริษัทฯ เป็นจำนวนมาก