ติดตามข่าวสารการสมัครงาน และตำแหน่งงานใหม่ๆ ได้ ผ่านแฟนเพจ Facebook fanpage : Job CP ALL

CP ALL Campus Roadshow คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 พ.ย.59

ขอบคุณน้องๆนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความสนใจกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ #TeamCPALL #JOBCPALL #ทำงาน #ฝึกงาน #สหกิจศึกษา