CE SMART CAREER 2017

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทฯในกลุ่มธุรกิจ ร่วมออกบูธงาน CE SMART CAREER 2017ระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ผ่านมา ขอขอบคุณน้องๆ นักศึกษาที่เข้าร่วมงานที่ ให้ความสนใจ แวะเยี่ยมชมบูธของบริษัทฯ เป็นจำนวนมาก