บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Midnight Virtual Interview 2020

กิจกรรม Midnight Virtual Interview 2020 ณ อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ (สีลม) วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น.