นัดพบตลาดงาน KKU JOB FAIR 2017

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ร่วมออกบูธรับสมัครงาน นัดพบตลาดงาน KKU JOB FAIR 2017 สำหรับน้องๆนิสิตนักศึกษา และประชาชนที่สนใจร่วมงานกับบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น