กิจกรรมล่าสุด

  • KU JOB FAIR 2017
  • บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ร่วมออกบูธรับสมัครงาน KU JOB FAIR ...
  • นัดพบตลาดงาน KKU JOB FAIR 2017
  • บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ร่วมออกบูธรับสมัครงาน นัดพบตลาดงาน ...
  • SU ENGINEERING GAREER DAY 2017
  • บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ร่วมออกบูธรับสมัครงาน สำหรับน้องๆนิ...

กิจกรรมทั้งหมด

  • CE SMART CAREER 2017
  • บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทฯในกลุ่มธุรกิจ ร่วมออกบูธงาน CE SMART CAREER 2017ระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย...
  • Roadshow โครงการสหกิจศึกษา ม.หอการค้าไทย 24 ส.ค. 59
  • ขอบคุณน้องๆนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ให้ความสนใจเข้าร่วม และรับฟัง โครงการสหกิจศึกษา กับทาง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ #TeamCPALL #ฝึกงาน #สหกิจศึกษา