กิจกรรมล่าสุด

 • KMUTT JOB FAIR 2020
 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทฯในกลุ่มธ...
 • CP All Interview 2019
 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม CP All Interview 2019

กิจกรรมทั้งหมด

 • SIT Career 2019
 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทฯในกลุ่มธุรกิจ ร่วมออกบูธงาน SIT CAREER 2019 วันที่ 21 มกราคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ...
 • Job Interview 2018
 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ในกลุ่มธุรกิจ ร่วมกันจัดงาน Job Interview 2018 เพื่อให้ผู้ที่สนใจร่วมงานกับทางบริษัท ได้เข้าสัมภาษณ์กับคณะกรรมการ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร C.P. Tower ชั้น 11 ห้องประชุม A-B ขอบพระ...
 • KU JOB FAIR 2017
 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ร่วมออกบูธรับสมัครงาน KU JOB FAIR 2017 โครงการส่งเสริมภาวะการมีงานทำ (ถนนอาชีพ) สำหรับน้องๆนิสิตนักศึกษา และประชาชนที่สนใจร่วมงานกับบริษัทฯ ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ อาคารศ...
 • นัดพบตลาดงาน KKU JOB FAIR 2017
 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ร่วมออกบูธรับสมัครงาน นัดพบตลาดงาน KKU JOB FAIR 2017 สำหรับน้องๆนิสิตนักศึกษา และประชาชนที่สนใจร่วมงานกับบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ก...
 • SU ENGINEERING GAREER DAY 2017
 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ร่วมออกบูธรับสมัครงาน สำหรับน้องๆนิสิตนักศึกษาที่สนใจร่วมงานกับบริษัทฯ ในวันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
 • CE SMART CAREER 2017
 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทฯในกลุ่มธุรกิจ ร่วมออกบูธงาน CE SMART CAREER 2017ระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย...