งานเด่นประจำสัปดาห์

 • วันที่ประกาศ
 • ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร
 • อัตราที่รับ
 • 22/01/2021
 • IT Project Manager (Gosoft) - ระดับบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
 • 1
 • 22/01/2021
 • Data Engineer (Gosoft) - ระดับบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
 • 1
 • 22/01/2021
 • AI Full Stack Developer - ระดับบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
 • 1
 • 22/01/2021
 • ElasticSearch Developer - ระดับบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
 • 1
 • 22/01/2021
 • IT Business Analyst - ระดับบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
 • 1
ดูตำแหน่งงานทั้งหมด

ค้นหาตำแหน่งงาน

ใส่คีย์เวิร์ด เลือกประเภทงาน หรือสถานที่ทำงาน
เพื่อเริ่มการค้นหา